Techniek - Omrekenen eenheden

lijn1.gif (3257 bytes)

Indien je een eenheid wilt omrekenen, vul je de bekende waarde in het juiste veld en drukt vervolgens op 'Bereken'. De andere eenheden worden berekend en in de juiste velden weergegeven. Druk op 'Wissen' om de gegevens weer op 0 te zetten.

Snelheid Moment

Knopen (kts)

Meter/seconde (ms)

Kilometer/uur (km/h)

Mijl/uur (mph)

Pounds-force feet (lb-ft)

Newton-meter (Nm)

Kilogram-meter (kgm)

Lengte (1) Lengte (2)

Millimeter (mm)

Inch ("/in.)

Voor de doppen

Kilometer (km)

Mijl (mile)

Kracht Temperatuur

Paardekracht (pk)

kiloWatt (kW)

Celsius (C)

Fahrenheit (F)

Inhoud (1) Inhoud (2)

Kubieke centimeter (cm3/cc)

Kubieke inch (ci)

Imperial gallon

US gallon

Liter

Bij deze berekeningen wordt afgerond.

[ Terug naar de website van Ben ]